Mua trước trả sau

       Vị trí lưu ảnh và video trên điện thoại FPT HD V

       Ảnh/ Video được lưu vào thư mục DCIM/Camera trên thẻ nhớ hoặc bộ nhớ máy
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT HD V

       Xem ảnh/video trên FPT HD V

       1. Từ màn hình menu, chọn Thư viện 2. Chọn ảnh/ video cần xem
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT HD V

       Kết nối với wifi trên FPT HD V

       1. Từ màn hình menu, chọn Cài đặt > Không dây & mạng 2. Bật Wi-Fi 3. Chọn điểm truy cập bạn muốn kết nối 4. Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu, chọn Kết nối
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT HD V

       cài những ứng dụng khác ngoài CH Play trên FPT HD V

       Bật chế độ Không rõ nguồn gốc trong mục Cài đặt > Bảo mật cho phép cài các ứng dụng từ F-store hoặc từ các nguồn khác CH Play
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT HD V

       Tải ứng dụng từ CH Play trên FPT HD V

       1. Từ trang chủ, chọn CH Play 2. Chọn thể loại ứng dụng (Apps), trò chơi (Games) hoặc tìm kiếm 3. Chọn ứng dụng tương ứng để xem thông tin chi tiết 4. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Chấp nhận để tải và cài đặt ứng dụng 5. Sau khi cài đặt
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT HD V

       Tải ứng dụng từ F-Store về điện thoại FPT HD V

       1. Từ trang chủ, chọn F-Store 2. Chọn ứng dụng tương ứng để xem thông tin chi tiết 3. Để tải về, chọn Miễn phí, Tải về 4. Hoàn thành cài đặt bạn có thể chọn Mở để chạy ứng dụng hoặc vào màn hình Menu và chạy ứng dụng đ&oac
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT HD V

       Gửi tin nhắn trên điện thoại FPT HD V

       1. Từ trang chủ, chọn Tin nhắn, chọn biểu tượng ở góc dưới bên trái 2. Nhập số hoặc tên người gửi đến 3. Nhập nội dung tin 4. Chọn SIM để gửi tin đi(nếu điện thoại có 2 SIM)
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT HD V

       Xem tin nhắn trên FPT HD V

       1. Từ trang chủ, chọn Tin nhắn 2. Chọn tin nhắn cần xem
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT HD V

       Tìm kiếm tên trong danh bạ FPT HD V

       Từ trang chủ, chọn Danh bạ >> Nhấn biểu tượng Tìm kiếm để tìm kiếm nhanh hoặc trượt trên danh sách liên lạc
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT HD V

       Thêm liên lạc trong FPT HD V

       Từ Danh bạ ngoài màn hình chính 1. Chọn biểu tượng 2. Chọn nơi lưu liên lạc 3. Nhập tên, số điện thoại,… 4. Chọn Xong để lưu
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT HD V