Mua trước trả sau

       Xem tin nhắn trên FPT F82

       1. Từ trang chủ, chọn Tin nhắn 2. Chọn tin nhắn cần xem
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F82

       Tìm kiếm tên trong danh bạ FPT F82

       Từ trang chủ, chọn Danh bạ >> Nhấn biểu tượng Tìm kiếm để tìm kiếm nhanh hoặc trượt trên danh sách liên lạc
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F82

       Xóa phím tắt trong FPT F82

       Kéo phím tắt (icon) vào Thùng rác phía trên màn hình (ứng dụng không bị xóa khỏi hệ thống)
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F82