Mua trước trả sau

       Tìm liên lạc theo chế độ thông minh của FPT F81

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       bạn chỉ cần ấn các phím có chứa tên của người cần gọi, ví dụ: Để tìm người có tên là FPT, bạn chỉ cần ấn 378 (chữ F nằm trong phím số 3, chữ P nằm trong phím số 7,…)