Thêm phím tắt vào FPT F81

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Nhấn và giữ các ứng dụng, tiện ích trong màn hình menu, thả ứng dụng đó vào vị trí trống bất kì trên màn hình trang chủ 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU