Phát wifi trên điện thoại FPT F81

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. Bật Kết nối dữ liệu. 

chọn Cài đặt > Thêm… > USB Internet & điểm truy cập di động

2. Bật Trạm phát Wi-Fi

3. Nhấn vào Trạm phát Wi-Fi > Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi để đặt tên điểm phát sóng, mật khẩu,… 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU