Sử dụng F-Store để tải ứng dụng trên FPT F80

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. Từ trang chủ, chọn F-Store

2. Chọn ứng dụng tương ứng để xem thông tin chi tiết

3. Để tải về, chọn Miễn phí, Tải về

4. Hoàn thành cài đặt bạn có thể chọn Mở để chạy ứng dụng hoặc vào màn hình Menu và chạy ứng dụng đó

5

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU