Mua trước trả sau

       Xem ảnh/video trên FPT F80

       1. Từ màn hình menu, chọn Thư viện 2. Chọn ảnh/ video cần xem
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F80

       Để kết nối được với wifi trên FPT F80

       1. Từ màn hình menu, chọn Cài đặt > Không dây & mạng 2. Bật Wi-Fi 3. Chọn điểm truy cập bạn muốn kết nối 4. Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu, chọn Kết nối
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F80

       Để cài được những ứng dụng khác ngoài CH Play trên FPT F80

       Bật chế độ Không rõ nguồn gốc trong mục Cài đặt > Bảo mật cho phép cài các ứng dụng từ F-store hoặc từ các nguồn khác CH Play
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F80

       Để tải được ứng dụng từ CH Play trên FPT F80

       1. Từ trang chủ, chọn CH Play 2. Chọn thể loại ứng dụng (Apps), trò chơi (Games) hoặc tìm kiếm 3. Chọn ứng dụng tương ứng để xem thông tin chi tiết 4. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Chấp nhận để tải và cài đặt ứng dụng 5. Sau khi cài đặt
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F80

       Sử dụng F-Store để tải ứng dụng trên FPT F80

       1. Từ trang chủ, chọn F-Store 2. Chọn ứng dụng tương ứng để xem thông tin chi tiết 3. Để tải về, chọn Miễn phí, Tải về 4. Hoàn thành cài đặt bạn có thể chọn Mở để chạy ứng dụng hoặc vào màn hình Menu và chạy ứng dụng đ&oac
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F80

       Gửi tin nhắn trên điện thoại FPT F80

       1. Từ trang chủ, chọn Tin nhắn, chọn biểu tượng ở góc dưới bên trái 2. Nhập số hoặc tên người gửi đến 3. Nhập nội dung tin 4. Chọn SIM để gửi tin đi(nếu điện thoại có 2 SIM)\
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F80

       Để xem tin nhắn trên FPT F80

       1. Từ trang chủ, chọn Tin nhắn 2. Chọn tin nhắn cần xem
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F80

       Tìm kiếm tên trong danh bạ FPT F80

       Từ trang chủ, chọn Danh bạ >> Nhấn biểu tượng Tìm kiếm để tìm kiếm nhanh hoặc trượt trên danh sách liên lạc
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F80

       Để xóa phím tắt trong FPT F80

       Kéo phím tắt (icon) vào Thùng rác phía trên màn hình (ứng dụng không bị xóa khỏi hệ thống)
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F80

       Lắp đặt SIM và pin máy FPT F80

       1. Tắt máy 2. Tháo nắp và tháo pin 3. Lắp SIM và thẻ nhớ 4. Lắp pin và nắp lại
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F80

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU