Tìm liên lạc theo chế độ thông minh của FPT F60

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bạn chỉ cần ấn các phím có chứa tên của người cần gọi, ví dụ: Để tìm người có tên là BINH, bạn chỉ cần ấn 2464 (chữ B nằm trong phím số 2, chữ I nằm trong phím số 4,…)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU