Để quay video trên FPT F60

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. Từ trang chủ, chọn Camera

2. Hướng ống kính vào đối tượng cần quay, nhấn Quay để quay hoặc dừng

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU