Để gọi điện thoại trên FPT F60

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

chọn Điện thoại từ màn hình chính >> Nhập số cần gọi/duyệt tìm trong danh bạ >> biểu tượng gọi và chọn SIM để gọi >> Chọn biểu tượng điện thoại để kết thúc cuộc gọi.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU