Mua trước trả sau

       Để gọi điện thoại trên FPT F60

       chọn Điện thoại từ màn hình chính >> Nhập số cần gọi/duyệt tìm trong danh bạ >> biểu tượng gọi và chọn SIM để gọi >> Chọn biểu tượng điện thoại để kết thúc cuộc gọi.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F60

       Để trả lời điện thoại trên FPT F60

       Khi có cuộc gọi đến, kéo biểu tượng điện thoại sang phải để trả lời (kéo sang trái để từ chối)
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F60

       Để quay video trên FPT F60

       1. Từ trang chủ, chọn Camera 2. Hướng ống kính vào đối tượng cần quay, nhấn Quay để quay hoặc dừng
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F60

       Để tăng giảm âm lượng khi nghe nhạc trên FPT F60

       Dùng phím Âm lượng bên hông để tăng giảm âm lượng
       • 1 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F60

       Phát wifi trên điện thoại FPT F60

       1. Bật Kết nối dữ liệu, Từ màn hình menu, chọn Cài đặt > Thêm… > USB Internet & điểm truy cập di động 2. Bật Trạm phát Wi-Fi 3. Nhấn vào Trạm phát Wi-Fi > Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi để đặt tên điể
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F60

       Để thêm phím tắt vào FPT F60

       Nhấn và giữ các ứng dụng, tiện ích trong màn hình menu, thả ứng dụng đó vào vị trí trống bất kì trên màn hình trang chủ
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F60

       Di chuyển phím tắt trên FPT F60

       Nhấn và giữ đối tượng cần di chuyển và kéo tới vị trí mong muốn
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F60

       Để đóng mở khóa màn hình trên FPT F60

       Nhấn phím Khóa ở phía trên máy để khóa màn hình bất kỳ lúc nào. Để mở khóa, kéo biểu tượng khóa sang phía bất kỳ
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F60

       Tìm liên lạc theo chế độ thông minh của FPT F60

       Bạn chỉ cần ấn các phím có chứa tên của người cần gọi, ví dụ: Để tìm người có tên là BINH, bạn chỉ cần ấn 2464 (chữ B nằm trong phím số 2, chữ I nằm trong phím số 4,…)
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F60