Trả lời điện thoại trên FPT F55

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Khi có cuộc gọi đến, kéo biểu tượng điện thoại sang phải để trả lời (kéo sang trái để từ chối)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU