Tối ưu hóa Wi-Fi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung Wi-Fi.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng góc dưới bên phải, chọn Nâng cao.

 

 

Bước 3: Chọn Tối ưu hóa Wi-Fi.

 

 

Bước 4: Kéo “Bật”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU