Sử dụng F-Store tải ứng dụng trên FPT F52

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. từ trang chủ, chọn F-Store

2. Chọn các ứng dụng liên kết để xem thông tin chi tiết

3. Để tải về, chọn mien phi, Tải về cho

4. Thực hiện cài đặt bạn có thể chọn Mở để chạy các ứng dụng hoặc màn hình, Menu và chạy ứng dụng đó

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU