Gửi tin nhắn trên điện thoại FPT F52

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. word trang chủ, select Messages, select the icon in the corner bottom left

2. Enter the numbers or user name incoming

3. Input content tin

4. Select SIM for sending go thiếc (if power Phone with 2 SIM)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU