Mua trước trả sau

       Xem ảnh/video trên FPT F51

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       1. Từ màn hình menu, chọn Thư viện

       2. Chọn ảnh/ video cần xem