Vào nhật ký điện thoại FPT F51

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Từ trang chủ, chọn Điện thoại sau đó chọn mục Nhật ký Chọn các mục con để xem các kiểu cuộc gọi: tất cả, cuộc gọi đi, đến, nhỡ.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU