Đóng mở khóa màn hình trên FPT F51

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Nhấn phím Khóa ở phía trên máy để khóa màn hình bất kỳ lúc nào. Để mở khóa, kéo biểu tượng khóa sang phía bất kỳ

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU