Di chuyển phím tắt trên FPT F51

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Nhấn và giữ đối tượng cần di chuyển và kéo tới vị trí mong muốn 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU