Phát wifi trên điện thoại FPT F51

1.Bật Kết nối dữ liệu. Từ màn hình menu, chọn Cài đặt > Thêm… > USB Internet & điểm truy cập di động 2. Bật Trạm phát Wi-Fi 3. Nhấn vào Trạm phát Wi-Fi > Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi để đặt tên điểm
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F51

Thay đổi hình nền của Fpt F51

Bạn có thể thay đổi hình nền bằng cách nhấn và giữ trên vùng không gian trống, chọn hình nền từ các thư mục tương ứng
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F51

Thêm phím tắt vào FPT F51

Nhấn và giữ các ứng dụng, tiện ích trong màn hình menu, thả ứng dụng đó vào vị trí trống bất kì trên màn hình trang chủ    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F51

Di chuyển phím tắt trên FPT F51

Nhấn và giữ đối tượng cần di chuyển và kéo tới vị trí mong muốn 
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F51

Đóng mở khóa màn hình trên FPT F51

Nhấn phím Khóa ở phía trên máy để khóa màn hình bất kỳ lúc nào. Để mở khóa, kéo biểu tượng khóa sang phía bất kỳ
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F51

Vào nhật ký điện thoại FPT F51

Từ trang chủ, chọn Điện thoại sau đó chọn mục Nhật ký Chọn các mục con để xem các kiểu cuộc gọi: tất cả, cuộc gọi đi, đến, nhỡ.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F51

Vị trí lưu ảnh/video trên điện thoại FPT F51

Ảnh/ Video được lưu vào thư mục DCIM/Camera trên thẻ nhớ hoặc bộ nhớ máy
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F51

Xem ảnh/video trên FPT F51

1. Từ màn hình menu, chọn Thư viện 2. Chọn ảnh/ video cần xem
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F51

Kết nối với wifi trên FPT F51

1. Từ màn hình menu, chọn Cài đặt > Không dây & mạng 2. Bật Wi-Fi 3. Chọn điểm truy cập bạn muốn kết nối 4. Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu, chọn Kết nối
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT F51

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU