Tắt các ứng dụng không cần thiết

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Ứng dụng.

 

 

Bước 2 : ChọnQuản lý ứng dụng.

 

 

Bước 3: Vuốt màn hình sang bên trái, chọn Tất cả.

 

 

Bước 4: Chọn ứng dụng không cần thiết, chọn Gỡ cài đặt.

 

 

Bước 5 : Chọn “OK”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU