Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Coolpad Fancy Pro

vào ngày 07/04/2017 câu trả lời• 26 lượt xem

Để cài đặt màn hình khóa trên Coolpad Fancy Pro, bạn thực hiện các thao tác sau:

 

Bước 1: Vào Cài đặt

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Coolpad Sky 3 (E502)

 

Bước 2: Chọn Khóa màn hình và bảo mật

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Coolpad Sky 3 (E502)

 

Bước 3: Nhấn vào Khóa màn hình

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Coolpad Sky 3 (E502)

 

Bước 4: Chọn thiết lập khóa màn hình mà bạn muốn, ở đây mình chọn Hình

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Coolpad Sky 3 (E502)

 

Bước 5: Vẽ hình mở khóa mong muốn và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Coolpad Sky 3 (E502)

 

Bước 6: Và đây là giao diện sau khi cài đặt xong  

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Coolpad Sky 3 (E502)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU