Thiết lập âm báo trên máy Connspeed Tab 19

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Copy file nhạc bạn muốn đặt làm âm báo vào thư mục Internal Storage -> Alarms trên thiết bị Android. Chọn [Settings] >> [Sound] >> Chọn [Default Alarm] trên thiết bị của bạn. Các tập tin âm thanh sẽ xuất hiện trong danh sách. Khi bạn tìm thấy một tập tin mà bạn muốn sử dụng mặc định, bạn chỉ cần nhấn OK và lưu thay đổi.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU