Thay đổi ngôn ngữ mặc định của hệ thống trên Connspeed Tab 19

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Vào "Settings => Languge & Input => Language" => Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU