Tắt các ứng dụng đang chạy trên máy Connspeed Tab 19

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. Bấm và giữ "Recently Used Apps Button".

2. Khi bạn đã tìm thấy ứng dụng bạn muốn đóng, chạm vào ứng dụng và kéo nó về phía bên phải hoặc trái (trên hoặc dưới nếu bạn quay máy tính bảng theo chiều ngang)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU