Loại bỏ một icon bất kì ở màn hình trang chủ trên Connspeed Tab 19

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Nhấn và giữ icon đó mãi đến khi xuất hiện lựa chọn “Remove”. Kéo icon đã chọn vào mục Remove.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU