Biến điện thoại thành điểm phát Wifi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Khác.

 

 

Bước 2: Chọn Tr.cập Internet & điểm phát sóng DĐ.

 

 

Bước 3: Chọn Điểm phát sóng WiFi di động.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU