Khóa màn hình bằng mật khẩu

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Màn hình khóa.

 

 

Bước 2: Chọn Khóa màn hình.

 

 

Bước 3: Chọn Mật mã.

 

 

Bước 4: Nhập mật khẩu mà bạn muốn đặt, chọn Tiếp tục.

 

 

Bước 5: Nhập lại mật khẩu bạn vừa nhập, chọn "OK".

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU