Bật tính năng thông báo khi nhận Gmail mới

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Gmail trên màn hình.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng ba chấm ở góc phải màn hình > Manage labels.

 

 

Bước 3: Chọn Inbox > Notify for every message.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU