Mua trước trả sau

       Vô hiệu hóa các hiệu ứng động để tiết kiệm pin cho máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > All settingsDeveloper options.

        

        

       Bước 2: Chọn Window animation scale > Animation off.

        

        

       Bước 3: Chọn Transition animation scale > Animation off.

        

        

       Bước 4: Chọn Animator duration scale > Animation off.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU