Thiết lập giới hạn tiêu chuẩn nền

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Tùy chọn nhà phát triển.

 

 

Bước 2: Chọn Giới hạn quá trình nền.

 

 

Bước 3: Chọn giới hạn quá trình nền mà bạn muốn.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU