Kích hoạt tính năng gỡ lỗi USB

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Tùy chọn nhà phát triển.

 

 

Bước 2: Chọn Gỡ lỗi USB.

 

 

Bước 3: Chọn “OK”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU