Mua trước trả sau

       Khôi phục cài đặt gốc trên máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Sao lưu và đặt lại.

        

        

       Bước 2: Chọn Đặt về dữ liệu gốc.

        

        

       Bước 3: Chọn Đặt lại điện thoại.

        

        

       Lưu ý: Bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện đặt lại máy.