Khôi phục cài đặt gốc trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Sao lưu & thiết lập lại.

 

 

Bước 2: Chọn Thiết lập lại cài đặt điện thoại.

 

 

Bước 3: Chọn “OK”.

 

 

Lưu ý: Bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện đặt lại máy.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU