Mua trước trả sau

       Khóa màn hình bằng mật khẩu

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Security.

        

        

       Bước 2: Chọn Screen lock.

        

        

       Bước 3: Chọn Password.

        

        

       Bước 4: Nhập mật khẩu mà bạn muốn đặt, chọn Continue.

        

        

       Bước 5: Nhập lại mật khẩu bạn vừa nhập, chọn “OK”.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU