Gỡ ứng dụng không cần thiết trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Ứng dụng.

 

 

Bước 2: Vuốt sang trái, chọn Đã cài đặt.

 

 

Bước 3: Chọn Gỡ cài đặt bên cạnh ứng dụng bạn cho là không cần thiết.

 

 

Bước 4: Chọn Gỡ cài đặt.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU