Gỡ ứng dụng không cần thiết trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > Apps.

 

 

Bước 2: Kéo sang trái, chọn Installed.

 

 

Bước 3: Chọn Uninstall bên cạnh ứng dụng bạn cho là không cần thiết.

 

 

Bước 4: Chọn Uninstall.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU