Mua trước trả sau

       Bật tính năng tối ưu hóa Wi-Fi

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Wi-Fi.

        

        

       Bước 2: Chọn biểu tượng góc dưới bên phải, chọn Nâng cao.

        

        

       Bước 3: Chọn Tối ưu hóa Wi-Fi.