Mua trước trả sau

       Gỡ ứng dụng không cần thiết trên máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Mọi cài đặt > Ứng dụng.

        

        

       Bước 2: Vuốt sang phải chọn Tất cả.

        

        

       Bước 3: Chọn ứng dụng mà bạn muốn gỡ. Chọn “Tắt”.

        

        

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU