Sử dụng mạng internet Wi-Fi/3G trên Ainol Numy 3G Vegas Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. Từ màn hình menu, chọn  Cài đặt > Không dây

& mạng
2. Bật Wi-Fi
3. Chọn điểm truy cập bạn muốn kết nối
4. Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu, chọn  Kết nối

Lưu ý:

- Nếu Wi-Fi đang tắt, máy sẽ sử dụng 3G nếu  Kết nối dữ liệu đang được bật

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU