Khi máy không hiển thị đủ dung lượng của bộ nhớ RAM.

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Đây là phần dung lượng dùng để chạy hệ điều hành Android và ứng dụng trên máy của bạn, chúng sẽ làm tốn một phần bộ nhớ RAM. Vào Cài đặt > Ứng dụng để kiểm tra xem những ứng dụng nào đang chạy và nó chiếm mất bao nhiêu dung lượng bộ nhớ.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU