Chụp ảnh và quay video trên Ainol Numy 3G Vegas Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Chụp ảnh

  • Từ trang chủ, chọn Camera
  • Hướng ống kính vào đối tượng cần chụp, nhấn vào biểu tượng hình màn trập để chụp

Quay video

  • Từ trang chủ, chọn Camera
  • Nhấn biểu tượn hình chiếc máy quay phim để chuyển sang chế độ quay video
  • Hướng ống kính vào đối tượng cần chụp, nhấn vào biểu tượng màn trập để quay video

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU