Mua trước trả sau

       Thực hiện cuộc gọi trên Ainol Novo 8 Advance Mini

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Gọi điện thoại

       - Từ trang chủ, chọn  Điện thoại để vào màn hình quay số
       - Nhập số điện thoại cần gọi
       - Chọn biểu tượng gọi và chọn SIM để gọi
       - Chọn biểu tượng để kết thúc cuộc gọi

       Trả lời điện thoại

       Khi có cuộc gọi đến, kéo biểu tượng điện thoại sang phải để  trả lời (kéo sang trái để từ chối)

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU