Mua trước trả sau

       Thêm và tìm kiếm liên lạc trên Ainol Novo 8 Advance Mini

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Thêm liên lạc

       1. Chọn biểu tượng

       2. Chọn nơi lưu liên lạc

       3. Nhập tên, số điện thoại,…

       4. Chọn Done để lưu

       Tìm kiếm

       1. Nhấn biểu tượng Tìm kiếm để tìm kiếm nhanh  hoặc trượt trên danh sách liên lạc

       2. Nhấn vào các biểu tượng tương ứng để gọi thoại,  gửi tin nhắn,…

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU