Mua trước trả sau

       Kiểm tra các ứng dụng đang chạy trên Ainol Novo 8 Advance Mini

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Vào Cài đặt > Ứng dụng để kiểm tra xem những ứng dụng nào đang chạy và nó chiếm mất bao nhiêu dung lượng bộ nhớ.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU