Cài đặt tiếng Việt cho Ainol Novo 8 Advance Mini

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bạn vào Cài đặt (Settings) > Language & input > Language  và chọn Tiếng Việt để hiển thị bằng tiếng Việt, hoặc bạn cũng có thể lựa chọn các ngôn ngữ khác cho thiết bị của mình.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU