Cách khôi phục cài đặt gốc (factory reset) trên Ainol Novo 8 Advance Mini

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại > Đặt lại máy tính bảng

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU