Mua trước trả sau

       Cách gửi và đọc tin nhắn trên Ainol Novo 8 Advance Mini

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Gửi tin nhắn

       1. Từ trang chủ, chọn Nhắn tin, chọn biểu tượng
       ở góc dưới bên trái
       2. Nhập số hoặc tên người gửi đến
       3. Nhập nội dung tin
       4. Chọn SIM để gửi tin đi

       Xem tin nhắn

       1. Từ trang chủ, chọn Nhắn tin
       2. Chọn tin nhắn cần xem