Mua trước trả sau

       Cách khôi phục cài đặt gốc (factory reset) trên Ainol Novo 8 Advance Mini

       Vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại > Đặt lại máy tính bảng
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Ainol Novo 8 Advance Mini

       Cài đặt ứng dụng từ CH Play cho Ainol Novo 8 Advance Mini

       Ainol Novo 8 Advance Mini là một máy tính bảng Android, vì vậy nó cũng được cài sẵn ứng dụng CH Play và cho phép tải về các ứng dụng từ đây. Bạn truy cập từ biểu tượng ứng dụng CH Play, chọn ứng dụng bạn muốn và chọn In
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Ainol Novo 8 Advance Mini

       Cách gửi và đọc tin nhắn trên Ainol Novo 8 Advance Mini

       Gửi tin nhắn 1. Từ trang chủ, chọn Nhắn tin, chọn biểu tượng ở góc dưới bên trái 2. Nhập số hoặc tên người gửi đến 3. Nhập nội dung tin 4. Chọn SIM để gửi tin đi Xem tin nhắn 1. Từ trang chủ, chọn Nhắn tin 2. Chọn tin nhắn cần xem
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Ainol Novo 8 Advance Mini

       Kiểm tra các ứng dụng đang chạy trên Ainol Novo 8 Advance Mini

       Vào Cài đặt > Ứng dụng để kiểm tra xem những ứng dụng nào đang chạy và nó chiếm mất bao nhiêu dung lượng bộ nhớ.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Ainol Novo 8 Advance Mini

       Cách xử lý khi máy tính bảng bị treo

       Hãy giữ nút nguồn của bạn trong 5-10 giây để cho máy khởi động lại (reboot)
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Ainol Novo 8 Advance Mini

       Thực hiện cuộc gọi trên Ainol Novo 8 Advance Mini

       Gọi điện thoại - Từ trang chủ, chọn  Điện thoại để vào màn hình quay số - Nhập số điện thoại cần gọi - Chọn biểu tượng gọi và chọn SIM để gọi - Chọn biểu tượng để kết thúc cuộc gọi Trả lời điện thoại Khi có cuộc gọi đến, kéo biểu
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Ainol Novo 8 Advance Mini

       Kiểm tra dung lượng RAM còn lại trên Ainol Novo 8 Advance Mini

       Vào Settings > Apps và kiểm tra dung lượng RAM còn lại trên máy
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Ainol Novo 8 Advance Mini

       Sử dụng bản đồ trên Ainol Novo 8 Advance Mini

       - Chức năng bản đồ cho phép xác định vị trí của bạn hoặc tìm  một vị trí bất kỳ - Từ trang menu, chọn Bản đồ. Lần đầu dùng Bản đồ, điện thoại sẽ hiển thị  thông báo cài đặt quyền truy cập vị trí. - Bật chức nă
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Ainol Novo 8 Advance Mini

       Cài đặt tiếng Việt cho Ainol Novo 8 Advance Mini

       Bạn vào Cài đặt (Settings) > Language & input > Language  và chọn Tiếng Việt để hiển thị bằng tiếng Việt, hoặc bạn cũng có thể lựa chọn các ngôn ngữ khác cho thiết bị của mình.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Ainol Novo 8 Advance Mini

       Thêm và tìm kiếm liên lạc trên Ainol Novo 8 Advance Mini

       Thêm liên lạc 1. Chọn biểu tượng 2. Chọn nơi lưu liên lạc 3. Nhập tên, số điện thoại,… 4. Chọn Done để lưu Tìm kiếm 1. Nhấn biểu tượng Tìm kiếm để tìm kiếm nhanh  hoặc trượt trên danh sách liên lạc 2. Nh
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Ainol Novo 8 Advance Mini

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU