Điều chỉnh kết nối dữ liệu điện thoại trên Acer W4-821

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bạn làm như sau: APPS >>> Settings >>> Mobile networks

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU