Thiết lập cài đặt ngày giờ trên Acer Tab 7 B1 740 (8G)

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bạn làm như sau: truy cập Apps >>> Settings >>> Date & time.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU