Thiết lập cài đặt âm thanh trên máy Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Truy cập Apps >>> Settings >>> Audio profiles
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Thay đổi ngôn ngữ và tùy chọn văn bản trên Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Bạn truy cập Apps >>> Settings >>> Language & input.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Thiết lập cài đặt ngày giờ trên Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Bạn làm như sau: truy cập Apps >>> Settings >>> Date & time.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Kiểm tra cập nhật hệ thống Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet >>> System updates >>> Check now.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Reset máy tính bảng Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Truy cập Settings >>> chọn Backup & reset >>> Factory data reset, chọn Reset tablet và cuối cùng chọn Erase everything để fomat máy
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Kiềm tra phiên bản hệ điều hành của máy Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Kiểm tra ID máy Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet >>> Device Information.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Vô hiệu hóa và kích hoạt Wifi trên Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Vô hiệu hóa Truy cập Apps >>> Settings >>> Wireless & networks, sau đó bỏ dấu tích ở Wi-fi và vô hiệu hóa nó. Kích hoạt lại Truy cập Apps >>> Settings >>> Wireless & networks, tíc
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Loại bỏ một icon bất kì ở màn hình trang chủ trên Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Để thực hiện việc Remove icon bạn làm như sau: Nhấn và giữ icon đó mãi đến khi xuất hiện lựa chọn “Remove”. Kéo icon đã chọn vào mục Remove là xong
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Thay đổi hình nền màn hình trang chủ của Acer Tab 7 B1 740 (8G)

Bạn nhấn và giữ vào một vị trí trống trên màn hình Home Screen >>> Xuất hiện vùng lựa chọn, bạn chọn một ảnh bất kì từ thư viện ảnh hoặc hình nền có sẵn >>> Nhấn Ok
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Tab 7 B1 740 (8G)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU